Menu

مشاهده خبر

09

شرکت لیزینگ امید در نظر دارد تعدادی از ملزومات اداری مازاد خودرا که به شرح زیر می باشد را از طریق مزایده واگذار نماید.

کسب اطلاعات  بیشتر از طریق : تلفن 88542019 داخلی 109
 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دی ان ان